INTRO TILL TRAUMA & SE – SOMATIC EXPERIENCE, 3-4 AUGUSTI

av | 17 juli, 2019

INTRO TILL TRAUMA & SE – SOMATIC EXPERIENCE, 3-4 AUGUSTI

Att ha ett brott eller en skada efter en händelse som är oläkt och som underliggande påverkar känslolivet/nervsystemet och varandet, så kan man (bl.a.) beskriva trauma. Traumaforskning har bedrivits under de senaste 30 åren, och med den växande kunskapen om neurofysiologi och hjärnans föränderlighet så vet vi att det är möjligt att med rätt hjälp få det komplexa nervsystemet i kroppen att återfå sin naturliga funktion – uppåtrörelse respektive nedvarvning när det behövs.

Med den växande medvetenheten om kulturella normer, makt och det växande antalet diagnoser och depressioner i världen så behöver vi verktyg och information, och samtalen kring trauma. Vi vet också att kroppen behöver involveras för att kunna läka. Yoga- och meditationspraktiker kan därför vara en del av en läkning, om den praktiseras med en intention om fredlig kontakt, utifrån kroppens behov, och därmed befriad från kroppskult, perfektionism och gurufasoner.
Mer info på eventsidan.

Varmt välkommen med din anmälan! /Lila shala & Co

PS. Jörgen och Erika hälsar också att det är möjligt att boka privatsession med någon av dem. Båda erfarna traumaterapeuter. Pris 800 + moms. Det går bra att boka innan, under och efter kursen, eftersom de båda stannar ett par dagar extra i Visby. Mejla bea@se-terapi.no om du vill boka innan. Mer info om Jörgen och Erika: http://www.somaticexperiencing.se/index.php?site=default/640

Lämna ett svar