YOGA/RÖRELSE/KROPPSPRAKTIK

Yoga är en livsfilosofi formulerad så öppen att den är möjlig att applicera i varje sammanhang, tidsålder och samhälle. Det gör den formbar efter rådande kultur och dess normer, vilket såklart också händer i vår tid. Kapitalism, personkult, utseendefixering, kroppsidealism och tävling. Läser vi närmare i yogafilosofin (Yoga Sutras) finns inte någon av dessa moderna driv- och marknadskrafter benämnda. Medvetenhet om hur samhällets maktassymmetrier påverkar oss och vad vi tar med in i våra praktikrum är till stor hjälp för att särkilja den relationella, kärleksfulla och fredliga process som yoga också kan vara med prestation och företagsamhet.

Yoga innebär en rad olika verktyg som vart och ett adresserar hela människans process att vakna upp till klarhet. Vilken grad av kraft och rörelse vi behöver starta med är individuellt. Ofta beroende på vad kroppen/sinnet är redo att höra i stunden.

De olika stilarna inom yoga föreslår olika kroppsrörelser/övningar/intensitet samt andningsträning att repetera regelbundenhet under en längre tid för att skapa stabilitet, cirkulation och modet att utforska, samt medvetandegöra relationella mönster. Yoga genomsyras av en stark humanistisk etik, eller idé om att vi hör ihop med allt och samtidigt behöver hitta egen autenticitet för att förmå relatera utåt.

I friktionen mellan etiska föreskrifter och samhälle sker ett intensivt möte och vi får också förstå styrka och svagheter i österländsk filosofi och etik omsatt i handling. Vi skulle kunna kalla det för AKTIVISM.