LILA SHALA ALMEDALEN 2019 – Kan yoga- och meditationspraktiker bidra till ett hållbart samhällsengagemang?

av | 1 juli, 2019

Kan yoga- och meditationspraktiker bidra till ett hållbart samhällsengagemang?
#hållbaraktivism

I samband med populariseringen av dessa praktiker har bilden vuxit fram att yoga är en möjlighet att satsa på och förverkliga sig själv, samtidigt som praktiken har blivit tätt förknippad med konsumtion av kläder, mat och relaterade prylar. Den västerländska yogakulturen är idag ofta bärare av redan existerande normer kring smalhet, funktionalitet, vithet, femininitet, maskulinitet och heterosexualitet. Det gör yoga otillgänglig och otrygg för många kroppar och sinnen.

För oss är yoga- och meditationspraktik kraftfulla redskap för att kunna må bra när vi verkar i världen. Vi tänker att yoga- och meditationsrummen behöver vara trygga sammanhang för att fredligt utforskande av kropp och sinne överhuvudtaget ska kunna vara möjligt. Vår strävan är att praktikerna ska vara tillgängliga för alla.
Särskild omsorg vill vi ägna åt att människor med egna erfarenheter av det våld som ofta riktas mot normbrytare får tillgång till en praktik som kan vara stärkande och läkande.
När du gör din praktik ska du inte behöva sträva efter en kropp eller ett sinne som du inte har.
Du ska få möjlighet att möta dig själv där du är.

Yoga- och meditationspraktik erbjuder en rad verktyg som bland annat kan bidra till att lugna kroppens nervsystem genom att regelbundet träna andning, kropp och koncentration. Studier visar att ett ökat fokus och mental träning som till exempel mindfulness/närvaroträning kan ge människor en lugnare vardag vid oro och stress. Vi tänker att en mentalt stadigare plattform skapar grund för inre kontakt, vänlighet, klarsynthet, kreativt tänkande och tydligt gränssättande. När detta kan influera relationer och dialoger inte bara mellan människor utan i varje individ, tror vi också att människors samhällsengagemang kan bli mer hållbara.

Under Almedalsveckan erbjuder vi ett rum för tystnad och återhämtning, samt yoga- och meditationslektioner på Lila shala vid Södertorg 17. Samtliga lärare har ett normkritiskt perspektiv och har mångårig erfarenhet av att undervisa.

SCHEMAT/ALMEDALEN LILA SHALA 2019 SOM PDF > 

https://www.facebook.com/events/2002129739914661/

/Lila shala med vänner och volontärer 

PS. dela schemat och evenemangssidan med människor du vet som kan behöva en stunds vila under Almedalsveckan, tack!

PS2. Vårt nästa evenemang blir Yogadagarna i Rute.

Lämna ett svar