OM LILA SHALA

Vi skapar mötesplatser för människor som vill bidra till sig själva och till sin omvärld med hjälp av yoga/rörelse/praktik/tystnad och andra fredliga praktiker.

Vår främsta hemvist är olika former av kraftfull och stillsam yoga, meditation, samtal och existentiella möten, i klass- och i retreatformat. Vi tar emot både nybörjare och dig som praktiserat tidigare. Vår tanke om rörelse- och stillhetspraktiker handlar om att i en ickelinjär process bygga en relation till kropp och samhälle, och hitta riktning och vitalitet. Ibland samverkar vi med andra och ibland går vi in i större sammanhang för att på olika sätt komplettera den växande och normativa idén av yoga som ett självförverkligande.

För att en lyssnande process/praktik överhuvudtaget ska vara möjlig, behöver kroppen och sinnet känna sig trygga och fredade. Vi har därför våren 2018 startat igång ett arbete bland lärare och terapeuter samt tillsammans tagit fram en skrivelse som vi vill att alla människor som vistas i våra lokaler ska läsa: Läs vår skrivelse (PDF): Metoo-o-trygga-rum .