#hallbaraktivism 

”För oss är yoga och meditation kraftfulla redskap för att bromsa ner tempot, skapa reflektion och relation när vi verkar i världen. Ingen tjänar på att aktivister bränner ut sig, människors engagemang är det mest värdefulla samhället har.”


Mer om #hållbaraktivism

Många aktivister jobbar hårt för att göra världen till en bättre plats. Det finns en risk att den egna hälsan tar stryk. Lila shala och Skimra yoga har tillsammans med vänner utforskat yoga- och meditationspraktiker och aktivism sedan 2010. Vi har en intention att fortsätta utforskandet, kanske tillsammans med dig? 

Yoga- och meditationspraktiker är växande folkrörelser i Sverige. Ofta uppfattas de här praktikerna som möjligheter att satsa på sig själv och förknippas ofta med konsumtion och produktion av kläder, mat och prylar, och den tidlösa etiken bakom går förlorad. Den som handlar om ärlig fredlighet och ärlig generositet, och att endast nyttja tillgångar som är oss människor erbjudna frivilligt.

För oss är yoga och meditation kraftfulla redskap för att bromsa ner tempot, skapa reflektion och relation när vi verkar i världen. Ingen tjänar på att aktivister bränner ut sig, människors engagemang i sina liv, relationer och sammanhang är det mest värdefulla samhället har. Modern yogakultur är ofta bärare av normer kring smalhet, funktionalitet, vithet, femininitet, maskulinitet och heterosexualitet. Det gör yogan otillgänglig och otrygg för många kroppar och sinnen.
Normkritik är ett värdefullt perspektiv för att förändra och utveckla de här folkrörelserna i en mer inkluderande riktning.  
Vi vill att yoga och meditation ska fungera som redskap för att kunna må bra och fortsätta verka för förändring i världen. Att ha tid, råd och möjlighet att praktisera är ett privilegium som långt ifrån alla människor har. Vår strävan är att de här praktikerna ska vara tillgängliga för fler som behöver dem. Särskild omsorg vill vi ägna åt att människor med egna erfarenheter av det våld som ofta riktas mot normbrytare, när du gör din praktik ska du inte behöva sträva efter en kropp eller ett sinne som du inte har.
Du ska få möjlighet att möta dig själv där du är.

Våra vänner i utforskandet har hittills varit: Gunilla Edemo, Louise Andersson, Sara Lundahl, Emma Isander Freiman, Ortens yoga, Petra Kalla, Charlotte Signahl, Mitch Durell, Annika Spalde, Rita Anttilla, Eva Wetterdal, Anna Wikfalk, Rebecka Arman.

 

Detta har vi gjort hittills:

Almedalsveckan 2014-2018

Lila shala har med hjälp av elever och vänner skapat en plattform för aktivister från olika organisationer som arbetar för en bättre värld. Tillsammans med många olika meditations- och yogalärare (bland annat Kvinna till Kvinna, Sacred Spine, Skimra yoga, Göteborgs Zencenter, Lotta Bertilsson osv osv) har vi erbjudit aktivister en stund på yogamattan/sittkudden samt möjlighet att ta paus i ett tyst rum när helst de behövde under de intensiva dagarna. Läs mer här »

Meditation för antirasistisk kraft
Lila shala ville bidra till hållbar aktivism genom att erbjuda antirasister ett utrymme för återhämtning, reflektion och kraftsamling i slutet av Sverigedemokraternas dag i Almedalen. Arrangerades 2012 tillsammans med Charlotte Signahl och 2014 tillsammans med Mitch Durell. Några aktivister samlades för en stunds meditation och efterföljande samtal om aktivism och icke-våld.

Gotland Pride, 2012- 2015

Regnbågsyoga med frivillig donation till RFSLs Flyktingnätverk
(tillsammans med efterföljande samtal med Anna Olofsdotter Engström och Gunilla Edemo det första året)
År 2014 belönades Lila shalas arbete för HBTQI-frågor under Pride & Almedalen med Regnbågsbaggen, som varje år delas ut av Gotlands Regnbågsgrupp, tjoho!

Fettaktivism och yoga 2011

Skimra Yoga skapade tillsammans med Emma Isander Freiman och det radikala nätverket FAT:UP! ett tryggt yoga- och samtalsrum för rymliga kroppar.

Yoga och icke-våld på Queertopia-festivalen 2011

Under en workshops utforskade Skimra Yoga och Gunilla Edemo yoga och icke-våld tillsammans med den queerfeministiska kulturfestivalen Queertopias besökare, Norberg.

sQFetT! 2013

Skimra Yoga gästar sQFetT! – ett nätverk för rörelse i trygga sammanhang. Namnet är en sammansättning av ord som svett, queer, feminism, fett- och transaktivism.

Empoweryoga för queera kroppar och sinnen

Under en helg på Gotland i juli 2010 undersökte vi tillsammans med ett tjugotal deltagare vad queer yoga skulle kunna vara. I det queera ryms upplevelser, analyser och aktivism utifrån sexualitet, kön och makt. I yogan kan vi möta kroppens möjligheter och utmaningar utifrån våra egna förutsättningar. I kombination skulle yoga och queer kunna innebära möjligheter att undersöka hur den egna kroppen påverkar och påverkas av maktrelationer i det vardagliga livet.
Mer om projektet »

Vi utbyter gärna erfarenheter med andra som är intresserade av liknande perspektiv och blir gärna kontaktade för samarbeten, erfarenhetsutbyten och liknande! E-posta mc@lilashala.se.