Formella praktiker som yoga – metoder som hjälper människor att lyssna in kropp och sinne

Yoga är en metod för vem som helst för att lyssna in en humanistisk kontakt med en filosofisk och etisk grund. I metoden förekommer ibland kraftfull rörelse, ibland mjuk och stilla rörelse, vila, andningsövningar och koncentration.

På Lila shala erbjuder vi Ashtangayoga, samt mjukare pass som bygger på Hathayoga och den långsamma yinyogan. Vi har också qigong och Nonviolent träning på regelbunden basis.

#metoo

För att en lyssnande process ska vara möjlig att starta behöver kroppen känna sig trygg. Vi har därför våren 2018 startat igång ett arbete bland lärarna och tagit fram en skrivelse tillsammans som vi vill att alla som vistas i våra lokaler ska läsa: 

#metoo o trygga rum (PDF)

YOGA PÅ LILA SHALA

Ashtangayoga Vinyasa har sitt ursprung i Mysore, Indien. Sekvensen av asanas (positioner) sattes samman av Sri K Pattabhi Jois (juli 26, 1915 – maj 18, 2009) efter många års studier sedan barnsben tillsammans med Krishnamacharya, ofta kallad den moderna yogans fader.
Krishnamacharya hade spenderat år av träning med sin guru i Himalaya och lärt sig att utöva ”asanas”, yoga-positioner, på ett flödande och sammanlänkat sätt med andningen som guide och stöd. Detta brukar definieras som ”Vinyasa” och är en metod med gamla rötter som växt sig stark i modern tid.

”Ashtanga” betyder 8 vägar eller åtta steg på sanskrit och syftar till de åtta utvecklingsmöjligheterna för att närma sig yoga enligt skriften Yoga Sutras, nedskriven av Patanjali, troligen några 100 år före Kristus. Yoga Sutras betraktas som en av yogafilosofins kanske viktigaste texter och har haft ett enormt inflytande över yogans historia och hur traditionen utvecklats och levt vidare.

De åtta vägarna
Yamas – Hur du behandlar din omgivning
Niyamas – Hur du behandlar dig själv
Asanas – Kroppspositioner
Pranayama – Andningskontroll/energikontroll
Prathyahara – Bortförandet av sinnena
Dharana – Koncentration
Dhyana – Meditation
Samadhi – Högsta möjliga medvetenhet

Bra att veta är att vägarna pågår parallellt, den ena är alltså inte högre eller bättre än den andra och man kan se glimtar av alla någon gång då och då. De åtta vägarna influerar många olika yogastilar.

Bla bla bla Paul Grilley
Hathayoga traditionen, kroppens väg, är kanske den plattform i yogans historia som främst refererar till Yoga Sutras och ur klassisk Hathayoga har de mer dynamiska formerna utvecklats: Ashtangayoga Vinyasa, Iyengaryoga, Bikramyoga, Jivamuktiyoga, Anusarayoga, Poweryoga mfl. Alla former av yoga som involverar kroppen är en hathayoga.