YOGA

Yoga är en livsfilosofi formulerad så öppen att den är möjlig att applicera i varje sammanhang, tidsålder och samhälle. Det gör den formbar efter rådande kultur och dess normer, vilket också hänt i vår tid. Kapitalism, personkult, utseendefixering, kroppsidealism och tävling. Läser vi närmare i yogafilosofin (Yoga Sutras) finns inte någon av dessa drivkrafter benämnda. Medvetenhet om hur samhällets maktstrukturer påverkar oss är till stor hjälp för att bibehålla den etiska, kärleksfulla och fredliga process som yoga också kan vara.

Yoga innebär en rad olika verktyg som vart och ett adresserar hela människans process att vakna upp till klarhet. Vilket intensitet vi behöver starta med är individuellt, och handlar om vad vi kommer med för samlade kroppsminnen och avtryck i sinne och psyke, och behöver därför väljas med omsorg beroende på individens erfarenhet och kroppskännedom.

De olika stilarna inom yoga föreslår olika kroppsrörelser/övningar samt andningsträning att repetera regelbundenhet under en längre tid för att skapa stabilitet, cirkulation och modet att utforska, samt medvetandegöra relationella mönster. Yoga genomsyras av en stark humanistisk etik, eller idé om att vi hör ihop med allt och samtidigt behöver hitta vår egen autenticitet för att kunna växa. Kanske kan vi genom att vi i vår egen takt får lov att uppleva och utforska kropp, sinne och andetag, hitta fram till ett hållbart förhållningssätt/harmoni i våra liv och våra samhällen.

I friktionen och kreativiteten mellan etik och samhälle får vi också förstå styrkan i österländsk filosofi och praktiskt övande på etik omsatt i handling, så även yoga.

 

Olika stilar/intensiteter

Ashtangayoga Vinyasa har sitt ursprung i Mysore, Indien. Sekvensen av asanas (positioner) sattes samman av Sri K Pattabhi Jois (juli 26, 1915 – maj 18, 2009) efter många års studier sedan barnsben tillsammans med Krishnamacharya, ofta kallad den moderna yogans fader. Krishnamacharya hade spenderat år av träning med sin guru i Himalaya och lärt sig att utöva ”asanas”, yoga-positioner, på ett flödande och sammanlänkat sätt med andningen som guide och stöd. Detta brukar definieras som ”Vinyasa” och är en metod med gamla rötter som växt sig stark i modern tid.
”Ashtanga” betyder 8 vägar eller åtta steg på sanskrit och syftar till de åtta utvecklingsmöjligheterna för att närma sig yoga enligt skriften Yoga Sutras, nedskriven av Patanjali, troligen några 100 år före Kristus. Yoga Sutras betraktas som en av yogafilosofins kanske viktigaste texter och har haft ett enormt inflytande över yogans historia och hur traditionen utvecklats och levt vidare.

De åtta vägarna
Yamas – Hur du relaterar till din omgivning och dig själv – etik
Niyamas – Hur du förhåller dig till ditt liv, kropp och din tid
Asanas – Kroppspositioner eller ”säten”
Pranayama – Andningskontroll/energikontroll
Prathyahara – Bortförandet av sinnena
Dharana – Koncentration och fokus
Dhyana – Meditation
Samadhi – Högsta möjliga medvetenhet, intimitet

Bra att veta är att vägarna pågår parallellt, den ena är alltså inte högre eller bättre än den andra och man kan se glimtar av alla någon gång då och då. De åtta vägarna influerar många olika yogastilar.

På Lila shala undervisar vi en mer flödande variant (betecknad ”Ashtanga flöde”) och en långsammare variation av Ashtangayoga (GRUND), då det finns olika behov hos olika människor. Ingen av dessa kurser är mer avancerade, de är enbart olika. Egen praktik/utövande, eller Mysore är att praktisera denna sekvens i tystnad och tillsammans. Att variera mellan ledda klasser och eget utövande är varmt rekommenderat!

Yinyoga
Text kommer!

Mediyoga
En mjuk och mycket lugn yoga där sittande och liggande rörelse- och andningsövningar  utgör yogapasset som även inkluderar en avslutande meditation.