Yoga – en metod som kan göra dig intelligent på din egen kropp och ditt liv – om du ger dig själv tiden att lyssna

Detta är både till dig som är ny eller har yogat ett tag, lämnat mattan / funderar på att börja igen. Yoga bör läras in stegvis i en regelbunden process och i takt med det kroppen bär med sig i stunden för att ge långsiktigt resultat, kanske för att läka en obalans.

Varje gång du kommer till mattan är du en ny version av dig, något förändrad från förra tillfället. Om du är en av dem som skadade dig på mattan för länge sedan gick allt förmodligen för fort så du inte hann lyssna, eller du fick inte tillräckligt med information för att yoga säkert. Du hann aldrig stanna till och se var just du skulle jobba eller du glömde andas!

Yoga är en metod för vem som helst för att lyssna in en vänlig kontakt med kraft, stillhet och koncentration i individen och därmed livet, Är du regelbunden på mattan finns risk att du blir stark men rörligare i kropp och sinne och samtidigt flexibel inför vardagen.
Inte så illa, eller hur?

På Lila shala erbjuder vi traditionell och dynamisk Ashtangayoga Vinyasa med influenser från Iyengartraditionens mer terapeutiska hållning, samt mjukare pass som bygger på klassisk Hathayoga och den långsamma yinyogan.

YOGA PÅ LILA SHALA

Ashtangayoga Vinyasa har sitt ursprung i Mysore, Indien. Sekvensen av asanas (positioner) sattes samman av Sri K Pattabhi Jois (juli 26, 1915 – maj 18, 2009) efter många års studier sedan barnsben tillsammans med Krishnamacharya, ofta kallad den moderna yogans fader.
Krishnamacharya hade spenderat år av träning med sin guru i Himalaya och lärt sig att utöva ”asanas”, yoga-positioner, på ett flödande och sammanlänkat sätt med andningen som guide och stöd. Detta brukar definieras som ”Vinyasa” och är en metod med gamla rötter som växt sig stark i modern tid.

”Ashtanga” betyder 8 vägar eller åtta steg på sanskrit och syftar till de åtta utvecklingsmöjligheterna för att närma sig yoga enligt skriften Yoga Sutras, nedskriven av Patanjali, troligen några 100 år före Kristus. Yoga Sutras betraktas som en av yogafilosofins kanske viktigaste texter och har haft ett enormt inflytande över yogans historia och hur traditionen utvecklats och levt vidare.

De åtta vägarna
Yamas – Hur du behandlar din omgivning
Niyamas – Hur du behandlar dig själv
Asanas – Kroppspositioner
Pranayama – Andningskontroll/energikontroll
Prathyahara – Bortförandet av sinnena
Dharana – Koncentration
Dhyana – Meditation
Samadhi – Högsta möjliga medvetenhet

Bra att veta är att vägarna pågår parallellt, den ena är alltså inte högre eller bättre än den andra och man kan se glimtar av alla någon gång då och då. De åtta vägarna influerar många olika yogastilar.

Bla bla bla Paul Grilley
Hathayoga traditionen, kroppens väg, är kanske den plattform i yogans historia som främst refererar till Yoga Sutras och ur klassisk Hathayoga har de mer dynamiska formerna utvecklats: Ashtangayoga Vinyasa, Iyengaryoga, Bikramyoga, Jivamuktiyoga, Anusarayoga, Poweryoga mfl. Alla former av yoga som involverar kroppen är en hathayoga.