NVC – KOMMUNIKATIONSTRÄNING

NVC – NonViolent Communication – som ibland kallas giraffspråk eller livsbefrämjande kommunikation – är en metod och ett förhållningssätt vars syfte är att skapa kontakt mellan människor och väcka lust till ömsesidighet och förståelse. Språket utgår från att vi människor har en önskan om att bidra till varandra.

Metoden fokuserar på att hjälpa människor att lyssna till och uttrycka vad som är levande för en själv och andra i varje ögonblick. Vilka känslor och behov är det som ligger bakom varje uttryck och hur kan du utveckla din medvetenhet om vad du själv vill?

 

KURSVERKSAMHET NVC

På Lila shala har vi återkommande introduktioner, en i början på varje termin, nästa ges den 10 februari. Läs mer här >

Vi har även en studiecirkel varannan jämn onsdag under vårterminen 2019, samt labbar för dig som tränat lite längre. Vi startar upp igen den 6 februari.