NVC

NVC – NonViolent Communication
– som ibland kallas giraffspråk eller livsbefrämjande kommunikation – är en metod och ett förhållningssätt vars syfte är att skapa kontakt mellan människor och väcka lust till ömsesidighet och förståelse. Språket utgår från att vi människor har en önskan om att bidra till varandra.

Metoden fokuserar på att hjälpa människor att lyssna till och uttrycka vad som är levande för en själv och andra i varje ögonblick. Vilka känslor och behov är det som ligger bakom varje uttryck och hur kan du utveckla din medvetenhet om vad du själv vill?

 

KURSVERKSAMHET NVC

På Lila shala har vi återkommande introduktioner, en i början på varje termin, nästa ges den 22 september. Läs mer om introt.

Vi har även en studiecirkel (ungefär) varannan ojämn onsdag under hösten 2019. Vi startar upp igen den 25 september. Mer om studiecirkeln här.

Under våren 2019 kommer också tre NVC-labbar att hållas. Den första blir den 6 september, sedan 13/10 och 1/12. Mer om den här.