NVC

NVC – NonViolent Communication
– som ibland kallas giraffspråk eller livsbefrämjande kommunikation – är en metod och ett förhållningssätt vars syfte är att skapa kontakt mellan människor och väcka lust till ömsesidighet och förståelse. Språket utgår från att vi människor har en önskan om att bidra till varandra.

Metoden fokuserar på att hjälpa människor att lyssna till och uttrycka vad som är levande för en själv och andra i varje ögonblick. Vilka känslor och behov är det som ligger bakom varje uttryck och hur kan du utveckla din medvetenhet om vad du själv vill?

 

KURSVERKSAMHET NVC

Denna vår, VT2020 har vi ingen introduktion för nya utan kommer att fokusera på fördjupning för de som redan utövar NVC.

* Det gör vi med en studiecirkel, som ges en gång i månaden. Mer om studiecirkeln här.

* För att också förstå vår samtid som vi relaterar till i NVC-praktik kommer vi under våren också att arrangera en fördjupningskurs, ”NVC, makt och normer”, mer om fördjupningskursen här.