Rita Anttila

av | 12 mars, 2019

MBSR, meditation

Lekfullhet, upptäckande och kunskapstörst är nyckelord för mig. Mediterar regelbundet sedan 80-talet. Ett förflutet som socionom och kurator i 20 år inom sjukvården. Sedan våren 2018 jobbar jag heltid mitt egna företag Mindthemind. Fokus är att förmedla egna verktyg för ökad egenmakt. I verktygslådan finns MindfulnessBaserad StressReduktion (MBSR) enskilt eller via kurser, Emotional Freedom Technique (EFT) mot olika traumatiska låsta tillstånd, Frigörande andning och samtal. En övertygelse som vuxit sig stark inom mig är att vi  måste komma ut ur huvudet och in i kroppen för att hitta tillbaka till oss själva och vår självläkande kapacitet. Mitt fokus är korta samtalsserier, och 2 gånger per termin håller jag i den väl beforskade 8-veckorskursen i MBSR.

Kategori: