NonViolent Communication - KONTAKTSKAPANDE KOMMUNIKATION

NVC – nonviolent communication – som ibland kallas giraffspråk eller livsbefrämjande kommunikation – hjälper oss att skapa en kvalitet i kontakten med varandra som kan väcka ömsesidighet och förståelse. Genom att ha fokus på vad som pågår inom oss själva och andra i varje ögonblick har vi möjlighet att påverka utvecklingen och – det vi vill se hända – på ett mer fredligt, energibesparande och kreativt sätt, än om vi försöker få vår vilja igenom med andra metoder. 

I NVC-processen uppmärksammar vi vilka känslor och behov är det som ligger bakom varje uttryck och har fokus på vad det är vi själva och andra vill innerst inne. I konflikter blandar vi ofta ihop vad som är vad – tankar, känslor, önskemål, behov, strategier mm. Genom att träna upp vår förmåga att fokusera på en sak i taget och antingen uttrycka oss med ärlighet eller att lyssna med icke-dömande öron har vi lättare att lyssna empatiskt, skapa förståelse, acceptans och medkänsla istället för att väcka mer frustration och mer motstånd. NVC-träningarna innehåller både teori och praktik och målet är att ha med sig både medvetenhet och verktyg som är fullt tillämpbara i vardagen – såväl på arbetsplatsen som i privatlivet.INTROKURS

Introduktionskurs i NVC hålls under hösten 2018 den 11/11 med Anna Olofsdotter Engström. 850 kronor för en heldag i kombination med yinyoga och en god lunch på Lila shala. Mer info hittar du under evenemangsfliken!

STUDIECIRKEL OJÄMNA ONSDAGAR
Har du grundkunskaper i NVC (introkurs på Lila shala eller annan ort) och vill få tillfälle att träna mer? Välkommen till en övningsgrupp där vi stödjer varandra genom att återkoppla till det teoretiska och därigenom integrera NVC i våra liv!
Du ges möjlighet att tillsammans utveckla din förmåga att använda de verktyg som NVC erbjuder, med fokus på självmedkänsla, att lyssna på andra med empati och att uttrycka dig med ärlighet på ett kontaktskapande sätt.
Vi skapar studiecirkeln tillsammans med en förväntan om att var och en vågar ta ansvar för sitt eget lärande genom att engagera sig och be om det varje deltagare behöver.
Ansvariga finns som hjälper till att skapa struktur och du har möjlighet att bidra med övningar för gruppen. Lärandet sker främst genom att vi tillsammans provar olika sätt att kommunicera.
Studiecirkeln innebär 6 träffar, varannan onsdagskväll 18.45-21, ojämna veckor start 26/9. 

PRIS & ANMÄLAN
Soppmiddag + NVC-träning. Pris 1500. Arbetslösa/student/pensionär/sjukskriven 15% rabatt. Vill du också gå på Lila shalas yinyoga som pågår på schemat onsdagar 17.30-18.45, lägg till 600 kronor (100 kr/ gång). För dig som är på budget går det också fint att ta med matlåda (900 kronor / 6 ggr)
Anmälan mc@lilashala.se, ange namn, hemadress och mobilnummer, samt vilka delar du vill ta del av, med/utan middag, med/utan yoga. Minst 8 deltagare, max 15.
GODA MÄN
– 30% rabatt på paketet – yoga + mat + NVC = 1400 kronor (ord 2100)
Lila shala-elever
som går på yinyoga på onsdagar kan delta direkt efter klassen på NVC-träningen för 200 kr/gång – soppmiddag + träning. Föranmäl!

STUDIECIRKELLEDARE
Sammanhållande för studiecirkeln är Sofia Scholler och Sara Almqvist. 

NVC-LABB JÄMNA TORSDAGAR HT2018
Från hösten 2018 kommer det också att finnas möjlighet att praktisera med ett fokus på att hjälpa varandra att hitta fredliga och kontaktskapande vägar att förstå en konflikt och fördjupa kontakt. Detta i en friare form för dig som redan kan grunderna.

Det går bra att droppa in spontant, men vi uppskattar en föranmälan om du vet redan tidigt att du vill komma. Vi startar den 20 september och har sedan 7 träffar tom 13 december (jämna torsdagar). Ta med eget fika om du känner dig hungrig, te finns på Lila shala.

SÅ HÄR GÅR DET TILL 
Vi startar 17.15 och håller på till ca klockan 19. Du tar med dig en verklig situation (en berättelse) där du upplever att du gick i kamp, och behöver hjälp för att förstå och kanske formulera om. Tanken är att alla verkliga och vardagliga exempel sedan ska dokumenteras, anonymiseras (vi tar bort alla personnamn) och sammanställas för att andra ska få en möjlighet att kunna läsa och lära. Vill du inte att just ditt exempel är med, men du vill delta, meddela detta, själva övandet är också oerhört värdefullt för alla i gruppen!

LABB-LEDARE
Finn Engström håller i NVC-labben. För frågor och anmälan, kontakta mc@lilashala.se eller Finn, f.fardume@telia.com.

PRIS
NVC-labben genomförs på ideell basis och det är en frivillig donation till Lila shala som tillhandahåller lokaler för övandet. Donationen läggs i glasburken i receptionen, varmt tack! 

Tänk på att regelbundenhet är viktig för en hållbar NVC- och yogapraktik :)

 

Alla kurser i NVC är samarrangemang med våra vänner ABF Gotland, http://www.abf.se/gotland/