NonViolent Communication - KONTAKTSKAPANDE KOMMUNIKATION

NVC – nonviolent communication – som ibland kallas giraffspråk eller livsbefrämjande kommunikation – hjälper oss att skapa en kvalitet i kontakten med varandra som kan väcka ömsesidighet och förståelse. Genom att ha fokus på vad som är levande inom oss själva och andra i varje ögonblick har vi möjlighet att påverka utvecklingen och – det vi vill se hända – på ett mer fredligt, energibesparande och kreativt sätt, än om vi försöker få vår vilja igenom med andra metoder. 

I NVC-processen uppmärksammar vi vilka känslor och behov är det som ligger bakom varje uttryck och har fokus på vad det är vi själva och andra vill innerst inne. I konflikter blandar vi ofta ihop vad som är vad – tankar, känslor, önskemål, behov, strategier mm. Genom att träna upp vår förmåga att fokusera på en sak i taget och antingen uttrycka oss med ärlighet eller att lyssna med icke-dömande öron har vi lättare att lyssna empatiskt, skapa förståelse, acceptans och medkänsla istället för att väcka mer frustration och mer motstånd. NVC-träningarna innehåller både teori och praktik och målet är att ha med sig både medvetenhet och verktyg som är fullt tillämpbara i vardagen – såväl på arbetsplatsen som i privatlivet.

Vi har som ambition att någon gång per termin hålla en introduktionsföreläsning eller introduktionshelg som vi kombinerar med yinyoga och god vegetarisk mat. Du som gått en introduktionskurs antingen här på shalan eller på annan ort har sedan möjlighet att anmälda dig till vår studiecirkel då vi tränar NVC och äter tillsammans.

INTROKURS & UPPLÄGG
Introduktionskurser i NVC hålls under våren 2017 den 19/2 kl 14-16.30. Introt följs sedan av en studiecirkel på 8 ggr, varannan onsdagskväll 19-21, jämna veckor. Sista tillfället blir den 31/5. Du kan välja att äta en vegetarisk soppmiddag, FÖRBOKAS. Vill du, kan du som tecknar kursen också gå på yinyogan innan som undervisas 17.30-18.45.

PRIS
Introduktionsföreläsningen 19/2 14-16.30, frivillig donation.
Studiecirkeln utan soppmiddag 1600 kr.
Studiecirkeln med soppmiddag 2200 kr.
Studiecirkeln med yinyoga och soppmiddag 3000 kr.
Det går också bra att som kursdeltagare i NVC-cirkeln droppa in på yinnen i mån av plats för 100 kronor.

Guide i NVC är Emelie Axelsson

 

Alla kurser i NVC är samarrangemang med våra vänner ABF Gotland, http://www.abf.se/gotland/