OM MEDITATION

Alltså, att meditera är helt naturligt för oss. Ända sedan människan började tänka har vi antagligen då och då känt behov av att komma ifrån tankarna. Att sitta och titta in i elden var kanske en metod, att gå ensam i skogen en annan. Idag (utvecklingsmässigt idag, det vill säga de senaste femtusen åren) har vi blivit så vana vid att tänka att det blivit till en del av oss, den bästa delen, något som vi inte ger upp i första taget. Så, även om det meditativa tillståndet är naturligt behöver vi en metod, en teknik, ett sätt för att komma runt våra tankar och nå kärnan i oss själva. Den som tänker. Den som känner. Den som rimligen måste vara jag.

 WORKSHOP | MEDITATION | 4 söndagar i höst 13/11, 20/11, 27/11, 4/12

Meditation är en uråldrig teknik för att nå sitt inre och därför finns det en mängd metoder och tekniker som utvecklats under åren. Och här pratar vi tusentals år.

De flesta teknikerna dokumenterades av förklarliga skäl aldrig, och av de som dokumenterats strider forskarna fortfarande om vilka som är äldst och vilka som författades av vem. Om den muntliga traditionen kan man säga vad man vill. Men många meditationer, om än uråldriga, utövas fortfarande. En del av dem har fått nya moderna kläder medan andra utövas exakt som man tror att de en gång utfördes.

Av de många mer eller mindre kända traditionerna har jag självsvåldigt valt ut tibetansk buddhism, kinesisk taoism, vedisk tradition och som tillägg en modern, mer västerländsk variant. Alla är lämpliga att utforska under en workshop. Ur varje tradition har jag sedan tagit en teknik som jag tillämpat under längre tid och därför gärna vill lära ut.

* Första söndagen (Tibet) – ljudning och mantra. Guru Rimposhes mantra.
* Andra söndagen (Kina) – balansering av yin och yang. Den tidigare himlen.
* Tredje söndagen (Indien) – Nah yar i vedatraditionen. Vem är jag?
* Fjärde söndagen (Hemma igen) – Sammanfattning och erfarenheter, samt Osho kundalini.

I veckan mellan träffarna övar man på tekniken och diskuterar den på nästa träff.

Pris 1100 kronor | Tid 14-16.30 | Plats lilla salen på Lila shala | OBS – Föranmälan till mc@lilashala.se senast 31 oktober. Lärare är Erik Lahne, erik.lahne@gmail.com, 073-960 40 12

Lila shala erbjuder lunchmeditation tisdagar 12-13 i lilla salen, måndagar 19.45-20.45 i stora salen.

Du som behöver en instruktion kommer in första kvarten, sen sitter vi tillsammans i 30 minuter och avslutar med ett kort samtal. Drop-in och donation.

Meditationen på Lila shala är ett tillfälle att få meditera tillsammans med andra. Jag lär ut en enkel metod som fungerar för alla – Ingenting finns Ingenting är – men har man redan en teknik som man trivs med kan man välja den.

Gruppmeditationer underlättar koncentrationen och stärker modet att gå ner på djupet. Tanken är att vi träffas en gång i veckan i samband med lunchen och kör ett pass tillsammans, men att man dessutom övar själv hemma. Det finns en stor vinst i att kunna diskutera sina meditationer med andra. Nu när tillfälle bjuds. Meditation är ju i huvudsak en fråga om utveckling. Erik Lahne håller i måndagsmeditationen.